Bilanţ 2012 – 2014 – Ministerul algerian pentru Pescuit şi Resurse Marine

Ministerului algerian pentru Pescuit şi Resurse Marine (MPRH) ne-a încredinţat, prin intermediul KDE Algeria, realizarea lucrării Bilanţ 2012 – 2014, Prospectivă 2030 şi Plan Aquapêche 2020.

O lucrare sobră, dedicată analizelor şi statisticilor, care este totuşi atrăgătoare pentru cititor prin aspectul său profesional şi bogat ilustrat.

Data: Avril 2014 Clientul: Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques (MPRH) Algérie Domenii: Print

Planul site-ului

deschideţi