ALGEX – Culegere de Proceduri ale Comertului Exterior Algerian

Agentia Algeriană de Promovare a Comerţului Exterior a publicat o “Culegere de Proceduri de Comerţ Exterior“, pentru a veni în ajutorul exportatorilor şi importatorilor algerieni  cu dispoziţiile legale în vigoare în anul respectiv. Acest valoros instrument cuprinde, grupate pe domeniu şi tip de activitate, sintezele textelor de legi aplicabile precum şi referinţe utile şi datele de contact ale autoritaţilor competente, pentru fiecare subiect în parte.

Noi am realizat versiunea franceză a Culegerii (în format print si digital) şi am efectuat traducerile în engleză şi arabă – care au fost ulterior puse în pagină de care un alt prestator de servicii.

Data: sept. 2012 Clientul: ALGEX Domenii: Traduceri

Planul site-ului

deschideţi